Tuesday, June 15, 2010

Analýza výsledkov parlamentných volieb: Maďari a SNS

Ako si spolu nažívajú Slováci a Maďari? Keby sa Slováci v pohraničných oblastiach cítili utláčaní Maďarmi, asi by volili vo veľkej miere SNS. Pozrime sa teda na výsledky volieb.

V nasledujúcich grafoch vidno, že v oblastiach, kde žijú občania maďarskej národnosti, volilo SNS menej než 5% voličov. Najviac hlasov získalo SNS práve v okresoch, kde je Maďarov najmenej.


Na x-ovej ose je podiel hlasov SNS a na y-ovej zastupenie občanov maďarskej národnosti. Modré bodky predstavujú jednotlivé okresy Slovenska.Na x-ovej ose sú jednotlivé okresy a na y-ovej sú na sebe postavené stĺpce reprezentujúce podiel voličov SNS (modrou) a podiel občanov maďarskej národnosti (červenou). Pod grafom nie sú vypísané názvy všetkých okresov, ale v grafe sú obsiahnuté všetky. Ak v niektorých okresoch nie sú žiadne červené stĺpce, je tam takmer 0% občanov maďarskej národnosti.Použité dáta:
  • Výsledky parlamentných volieb 2010 v jednotlivých okresoch sú dostupné z volbysr.sk.
  • Národnostná štruktúra obyvateľstva v jednotlivych okresoch z roku 2008 zo statistics.sk.
  • Percentuálne zastúpenie občanov maďarskej národnosti je počítané zo všetkých občanov, nie iba z voličov. Nemal by v tom byť však veľký rozdiel.

No comments: