Tuesday, February 14, 2012

Návrh portálu priamej demokracie

Čo môžeme spraviť pre "priamu demokraciu" aj bez zmien v zákonoch

 • Zaujímať sa o návrhoch, o ktorých sa hlasuje v národnej rade.
 • Podávať návrhy na novely a pripomienky.
 • Argumentovať pre a proti novelám a pripomienkam.
 • Vytvoriť "občianske hlasovanie", ktoré síce nebude pre politikov záväzné, ale možno naňho časom začnú brať ohľad.
Tieto body by mohli byť centralizované na webovom portáli, ktorý by slúžil na verejnú diskusiu o návrhoch v NRSR.

Poslanci hlasujú o mnohých zákonoch a novelách, ale pre väčšinu občanov sú tie veci príliš neprehľadné na to, aby ich sledovali. Stránka http://www.nrsr.sk/ síce mnohé informácie obsahuje, ale je neprehľadná.

Navrhovaný webový portál

 • Prepojenie s:
 • Prehľadný zoznam návrhov, o ktorých sa bude hlasovať v NRSR
  • rozdelenie do kategórií (financie, súdnictvo, životné prostredie, ...)
  • stručné zhrnutie, o čom návrh hovorí
  • odkazy na aktuálne znenia zákonov, na ktoré sa v návrhu odkazuje (cez zakonypreludi.sk)
  • argumenty pre a proti alebo odborná diskusia k návrhu
  • parlamentné strany si pravdepodobne vypracovávajú vlastné analýzy ku každému návrhu. Ideálne by bolo, keby ich tu zverejňovali.
  • poslanci (strany) by tu zverejňovali dôvod prečo hlasovali tak, ako hlasovali
  • hlasovanie občanov + porovnanie po hlasovaní v parlamente
  • možnosť podávania vlastných návrhov
 • Dalo by sa určite vymyslieť veľa ďalších vecí, ale toto je základ.

Čo na to potrebujeme?

 • Programátorov, ktorí by systém detailne navrhli a naimplementovali
 • Niektoré dáta z nrsr.sk sa nedajú úplne automaticky spracovávať. Napríklad niektoré návrhy sú len naskenované papiere uložené v PDF. Keby sme tieto chceli prepojiť s odkazmi na znenia zákonov, musel by to niekto prepísať do textu.
 • Odborníkov, ktorí by sa vedeli vyjadriť k návrhom.
 • Spoluprácu s parlamentnými stranami
  • Zverejňovali by tu svoje analýzy návrhov a svoje oficiálne postoje. Z výsledkov hlasovania nevidíme dôvody, ktoré ich ovplyvnili pri hlasovaní.
  • Mali by spätnú väzbu od občanov / voličov

Diskusia

 • Toto je iba veľmi hrubý návrh.
 • Malo by niečo takéto zmysel?
 • Existuje nejaký podobný portál v iných krajinách?
 • Chceli by ste sa zapojiť do tvorby takéhoto portálu? Ja osobne by som mohol trochu pomôcť, ale bude treba určite viac ľudí.
Prosím, diskutujte tu: http://www.slovensko20.sk/questions/368/webovy-portal-priamej-demokracie. Je to oveľa prehľadnejšie ako priamo na tomto blogu.

Parser dát z www.nrsr.sk (UPDATE)

Tu je zopár skriptov na sťahovanie a parsovanie dát z portálu www.nrsr.sk:

https://github.com/michalfapso/nrsr.sk.parser

Sťahuje a spracováva informácie o hlasovaniach na schôdzach a parlamentné tlače. Výsledok si môžete pozrieť tu:

http://www.fit.vutbr.cz/~ifapso/nrsr.sk.parser/out/schodza_3.html